KONSULTACJE PRAWNE

 

Wysokość honorarium zależy od złożoności zagadnienia będącego przedmiotem konsultacji prawnej.

Przeciętna wysokość honorarium za konsultację trwającą jedną godzinę zegarową to 250 zł netto + VAT (w przypadku konsultacji trwającej 30 minut honorarium za konsultację prawną może wynosić 125 zł netto + VAT). W przypadku zlecenia sprawy Kancelarii do dalszego prowadzenia (opinia prawna, negocjacje, reprezentacja w postępowaniu sądowym lub administracyjnym etc.) - wynagrodzenie za dalsze prowadzenie sprawy zostanie pomniejszone o uiszczone honorarium za konsultację.

 

 

OPINIE PRAWNE

 

Przedmiotem opinii prawnej jest zagadnienie wymagające analizy prawnej. Opinia prawna sporządzana jest na piśmie i przekazywana Klientowi. Przygotowanie opinii prawnej zawsze zajmuje kilka dni pracy. Honorarium za przygotowanie opinii prawnej zależy od złożoności zagadnienia przedstawionego przez Klienta do analizy i zawsze jest indywidualnie ustalane z Klientem przed przyjęciem zlecenia na przygotowanie opinii.

Przykładowo, przeciętna wysokość honorarium za weryfikację umowy opartej o prawo polskie wraz z uwagami, komentarzami i propozycjami rozwiązań od 100 zł netto + VAT za stronę.   

 

 

REPREZENTACJA PRZED SĄDAMI i ORGANAMI ADMINISTRACJI

 

Reprezentowanie Klienta w sprawie sądowej lub administracyjnej wyceniane jest indywidualnie. Możliwy jest system godzinowy albo wynagrodzenia ryczałtowego albo ryczałtowego łączonego z premią za pozytywny wynik sprawy.

 

Proponując wysokość wynagrodzenia dla Klienta uwzględniamy Rozporządzenie o stawkach minimalnych za czynności radców prawnych, wg którego między innymi stawki minimalne za postępowanie przed pierwszą instancją sądową w sprawach cywilnych i ze stosunku pracy, wynoszą zależnie od wartości przedmiotu sprawy:


1) do 500 zł - wynagrodzenie 90 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł -wynagrodzenie 270 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł - wynagrodzenie 900 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł - wynagrodzenie 1800 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - wynagrodzenie 3600 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - wynagrodzenie 5400 zł;
7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - wynagrodzenie 10 800 zł;
8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł - wynagrodzenie 15 000 zł;
9) powyżej 5 000 000 zł - wynagrodzenie 25 000 zł.

 

 

ABONAMENTY - stała współpraca

 

Dla Klientów biznesowych poszukujących stałej współpracy oferujemy wynagrodzenie miesięczne abonamentowe dostępne przy umowie na stałą obsługę prawną. Abonament jest doskonałym rozwiązaniem dla firm prognozujących stałe miesięczne zapotrzebowanie na usługi prawne - pozwala obniżyć regularną stawkę godzinową stale na cały okres trwania współpracy i to dwustopniowo.

 

Stała obsługa prawna dostępna jest już od 2.160,00 zł netto + VAT miesięcznie. Wyższe abonamenty to niższa stawka godzinowa i większa ilość godzin, a przede wszystkim dodatkowe profity.

 


 

Przede wszystkim stawiamy na profesjonalną pomoc prawną i trwałe relacje z Klientami.

 

Podziel się z nami swoją sprawą, a podejmiemy starania aby przygotować najbardziej dopasowaną ofertę wynagrodzenia.     

 

Zadzwoń lub wyślij pytanie na skrzynkę e-mail.  Skontaktujemy się niezwłocznie.

 

Powyższe kwoty są kwotami netto do których należy doliczyć podatek od towarów i usług VAT na usługi prawne w wynosi 23 %. Przedstawione kwoty nie stanowią oferty w rozumieniu prawa cywilnego.

 

 

HONORARIUM

O KANCELARII

HOME

REFERENCJE

HONORARIUM

KONTAKT

USŁUGI

  1. pl
  2. en

Copyright © Kierzel - Wszelkie prawa zastrzeżone

Więcej o cookies (tzw. „ciasteczkach”) kliknij

Warunki korzystania